Header Image
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี สินค้าเงาะโรงเรียนบ้านนาสารและขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 1)
watermark

วันที่ 6 ตุลาคม 2566  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี สินค้าเงาะ โรงเรียนบ้านนาสารและขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายบันดาล  สถิรชวาล) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาและรับรองผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เงาะโรงเรียนบ้านนาสาร จำนวน 11 ราย เป็นผู้ผลิต ผูัประกอบการอำเภอบ้านนาสาร 74 ราย อำเภอบ้านนาเดิม 16 ราย อำเภอเวียงสระ 1 ราย และขมิ้นชันสุราษฎร์ธานี จำนวน 59 ราย เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการอำเภอบ้านตาขุน 37 ราย และอำเภอพนม 22 ราย.


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

วันที่แผยแพร่ 10/10/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,101