Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
13   นางขนิษฐา มุณีแนม   15 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
12   นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์   2 พ.ย. 2560 - 29 ธ.ค. 2563
11   นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์   2557 - 2560
10   นางยุคุนธร พงศ์ศุภผลกิจ   2553 - 2556
9   นายสุรพล สุวรรณกุล   2551 - 2553
8   นายสมพงศ์ อ่อนประเสร็ฐ   2546 - 2551
7   นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา   2541 - 2546
6   นายปภพ กระจายโภชน์   2540 - 2541
5   นายสุเทพ กระจายโภชน์   2539 - 2539
4   นายนาม คำเจริญ   2536 - 2538
3   นายวิสุทธิ์ วิเศษสุวรรณภูมิ   2529 - 2535
2   นายสนั่น เวชชธรรม   2524 - 2528
1   นายนาม คำเจริญ   2520 - 2524

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,032