News
รับสมัครผู้ประกอบการรถฟู้ดทรัค (Foodtruck) และผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาสินค้าปาล์มน้ำมัน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 📢 รับสมัครผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ✍️ 💥 งาน GI MARKET 2024 🎯 ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มกราคม 2567 📣รับสมัครผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ✍️ 🎉 งาน THAIFEX - ANUGA 2024 ⏰ ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มกราคม 2567 เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล เชิญชวนสั่งซื้อ "ต้นคริสต์มาส" ของเกษตรกรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย แผนการแจ้งหยุดรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 👉สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่ และหรือนอกพื้นที่ ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้นได้ หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 23,559