Header Image
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
watermark

     วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.30 น. พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางศิริพร  โกมลหิรัฐ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนายบันดาล  สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีผลิตภัณฑ์นำเข้าพิจารณา 12 ราย/กลุ่ม พร้อมด้วยการให้คำแนะนำด้านการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและช่องทางการตลาด


image รูปภาพ
image

130267 มผช.pdf วันที่แผยแพร่ 14/02/2567 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,001