Header Image
ความเป็นไปได้ของศูนย์ OSEC
watermark

          วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. นางขนิษฐา มุณีแนม พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหารือในการจัดตั้งศูนย์ OSEC ณ ร้านพงษ์แก้วอเมซอน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการส่งออกสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ พร้อม Lab รับรองคุณภาพและออกใบรับรองสินค้าเกษตร (One Stop Export Center : OSEC) โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัด.


image รูปภาพ
image
image

140267 OSEC.pdf วันที่แผยแพร่ 14/02/2567 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,088