ที่อยู่สำนักงาน
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27/8 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน : 077-272503 กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า : 077-281328 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า : 077-273300, 077-273842
 กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด : 077-289108, 077-288632
Email : sn_ops@moc.go.th

สื่อสังคม online
    

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,101